Archív článkov

Utorok

16.01.2018 11:50
Mat: Opakovanie násobilky a delilky - str.71, PZ ostali v škole Čítanie: Rýmy zimy str.54- naspamäť báseň, naučiť sa čo je to rým SJL Vybrané slová po r-str.52, D.ú. str.52/cv. Doplň chýbajúce samohlásky..., zajtra Diktát

—————

Pondelok

15.01.2018 09:48
SJL: Vybrané slová po r- koryto korytnačka rysavý str.51,D.ú. str.52/cv.30 doučiť sa vybrané slová po r precvičovať diktáty na tejto stránke: www.eduportal.sk/diktat/15-vybrane-slova-po-r-4 Mat: Krížom krážom násobilkou delilkou - str.70, doučiť sa delilku 4 precvičuj na...

—————

Piatok

12.01.2018 10:27
SJL: Vybrané slová po r, rýpať, rytier str.50,51 D.ú.str.51/cv.28 Mat: Delilka číslom 4- naučiť sa, precvičovanie  delilky a násobilky precvičuj: Čítanie: Havária- prečítať doma celý príbeh / vedieť porozprávať obsah/ Písanie: Putujeme písmom- str.24/25 - dopísať názvy kníh str.25  

—————

Štvrtok

11.01.2018 11:03
SJL: Vybrané slová po r- strýc, ryža bryndza str.60, doučiť sa vybrané slová Mat: Slovné úlohy- str.68, doučiť sa násobilku 4, D.ú. str.69/cv.22,23 Vlastiveda: Po turistických chodníčkoch - naučiť sa učivo zo zošita, Kto má turistickú mapu môže doniesť na hodinu vlastivedy

—————

Streda

10.01.2018 10:43
Mat: Násobenie a delenie číslom 1,0 - str.66, doučiť sa násobilku číslom 4 SJL: Vybrané slová po r- kryť, str.49, doučiť sa vybrané slová po r Čítanie- Zimné pranostiky,čo je to pranostika, Pichľavé jabĺčko - str.22 čítanie s porozumením  

—————

Utorok

09.01.2018 11:21
SJL: Vybrané slová po r- doučiť sa, vybrané slovo ryť, hrýzť str.49. Mat: Násobilka,delilka do 20- str.65, D.ú.str.67, naučiť sa násobilku číslom 4 z malého zošita Čítanie: Pánko Snehulianko - čítanie s porozumením str.44,45, Prečítaj príbeh č.5 na Kozmixe -Ako Kozmix zostrojil ohňostroj

—————

Pondelok

08.01.2018 09:44
SJL: Vybrané slová po r- rýchly, rys- str.48, D.ú. str.48/cv.8 po a + na 2 slová utvor vety Mat: Krížom krážom násobilkou delilkou- str.64/cv1,2,3,4,5  

—————

Štvrtok

21.12.2017 10:01
SJL: Vianoce - pracovný list o vianociach Geometria: Jednotky dĺžky- str.27,Vianočné počítanie- PL  

—————

Streda

20.12.2017 13:46
Mat: Jednotky dĺžky - str.24,25,26 Vlas: Termálna a minerálna voda- naučiť sa učivo zo zošita, D.ú. nalep etiketu z nejakej min. vody do zošita Čít: Pri riečke - str.21 čítanie s porozumením

—————

Utorok

19.12.2017 10:25
Geometria: Rysovanie priamok a úsečiek - str.20,21 D.ú.str.22/cv.20,21 PDA: Vyparovanie- str.26,27 naučiť sa učivo zo zošita SJL: Opakovanie vybraných slov, naučiť sa vybrané slová po r Zajtra písomka z vlastivedy naučiť sa učivo zo zošita Objavujeme Slovensko Čít: Pri riečke- str.20 čítanie s...

—————