Archív článkov

Štvrtok

16.11.2017 09:00
Vlastiveda: Krásy našich hôr- naučiť sa učivo zo zošita , D.ú.dopísať značky a mapu vyfarbi do turistickej mapy Mat:  Precvičuj zaokrúhľovanie_ skolakov.eu/matematika/3-trida/zaokrouhlovani/jahodova-uroda/1/kviz.html SJL: Vybrané slová po m myslieť a odvodené slová, pravopisné...

—————

Streda

15.11.2017 11:17
SJL: Vybrané slová po m - žmýkať, hmýriť sa- str.35,  Mat: Zaokrúhľovanie na tisícky- str.37, malý zošit, precvičovať zaokrúhľovanie Vlastiveda: písomná práca,  knihy a zošity ostali v škole- zajtra máme vlastivedu Čítanie: Doktori nie sú potvory- str.8 čítať 1. časť textu. Putujeme...

—————

Utorok

14.11.2017 10:26
Mat: Zaokrúhľovanie čísel na stovky- malý zošit, D.ú. PZ str.37/cv.6 precvičovať zaokrúhľovanie na desiatky a stovky Precvičuj na tejto stránke: rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm SJL: Vybrané slovo mykať, D.ú. utvor vety na mykať sa, mihať sa, umývadlo, pomýliť...

—————

Pondelok

13.11.2017 11:05
SJL: Vybrané slová po m- mýliť sa, šmýkať, D.ú. vymysli 6 prešmyčky Mat: Zaokrúhľovanie čísel na desiatky -str.36,  Napíš 20 čísel a zaokrúhli ich na desiatky  

—————

Piatok

10.11.2017 09:54
SJL: Vybrané slová po m, doučiť sa, Vybrané slová umyť, mydlo str.34, D.ú. str.35/cv.10 Mat: Rysovanie priamok a úsečiek - malý zošit, Samostatná práca D.ú.str,19 Čítanie:Noc v divočine - čítať 1.časť str.6

—————

Štvrtok

09.11.2017 10:28
SJL: Vybrané slová po m - naučiť sa, str.33,34/4 D.ú vedieť použiť a vysvetliť význam slov my,mi  D.ú. Napíš 3 vety na  my a 3 na mi Mat: Rysovanie priamok úsečiek, Zásady rysovania: PZ str.15,16,17 D.ú. PZ str.18 Urob úlohu na Kozmixe: Klávesnica WHCNK

—————

Utorok

07.11.2017 11:11
Mat: Kružnica- trénujeme rysovanie kružnice do malého zošita a PZ str.11, D.ú. dokonči kvet str.11/cv.4, urob si úlohu na Kozmixe E5L6X Čítanie:Čudesné tvory- str.4 čítanie s porozumením SJL: Kontrolný diktát - vybrané slová po b, Opakovanie s Opkom Hopkom str.32, D.ú. str.32 doplň do slov i/í,y/ý

—————

Pondelok

06.11.2017 10:03
Geometria: Porovnávanie úsečiek  str.13, D.ú. str.15/cv.3 SJL: Putujeme písmom-Prvá európska kniha str.16,17

—————

Piatok

03.11.2017 10:25
SJL: Inzerát- naučiť sa čo je inzerát, D.ú.nalep do zošita  inzerát z časopisu Mat: Počítanie do zošita, D.ú. str.35/cv.12 v pondelok doniesť do školy Geometriu, zastrúhanú ceruzu, kružidlo Čítanie: Žiaci dostali knihu Príhody psíka Rexíka - učebnicu nechávajú doma, na čítanie nosia len knihu....

—————

Štvrtok

02.11.2017 12:00
Mat: Usporiadanie a porovnanie čísel- str.35, D.ú. 35/cv.11 SJL: Vybrané slová po b - bývať, cvičný diktát  zajtra kontrolný diktát na vybrané slová po b

—————