Archív článkov

Streda

20.09.2017 12:07
SJL: Abeceda - naučiť sa 3.časť abecedy Mat: Opakovanie učiva- PZ str.7 - dokončiť stranu  doma Čítanie: Hodina čítania- čítať báseň Vla: Veci pri pohľade zhora

—————

Utorok

19.09.2017 12:05
Mat: Opakovanie učiva - D.ú. str.6 - celá Čítanie: Putujeme za písmom - dopísať doma str.6,7 Ako Mach a Šebestová - čítanie 3. časti Abeceda: naučiť sa 2. časť abecedy po písmeno r

—————

Pondelok

18.09.2017 10:57
Mat: Opakovanie - žiaci dostali nové knihy PZ 1,PZ2 - nechávajú doma. Do školy nosíme PZ1, D.ú. str.4 celá SJL: Abedeca- str.9,10 D.ú. nauč sa 1 časť abecedy po písmeno  j

—————

Štvrtok-

14.09.2017 10:29
SJL: Hláska, slabika..- učebnica str.7 Mat: Sčítanie a odčítanie do 100 - D.ú. PZ str.12/cv.1,2,3,4

—————

Utorok

12.09.2017 10:48
Pda: Veci okolo nás Mat: Opakovanie učiva - PZ str.8 dokončiť doma SJL: Putujeme za písmom - str.2,3 dokončiť Čít: Mach a Šebestová - str.6 čítanie s porozumením

—————

piatok

08.09.2017 10:27
SJL:D.ú. str5/cv.3 píš len slová s chýbajúsou hláskou Mat: D.ú. str.5/cv.25  Čítanie: Kde bolo, tam nebolo...-čítanie s porozumením

—————

Štvrtok

09.02.2017 09:16
SJL: Mäkké spoluhlásky-c,dz,j str.66, D.ú. str.66/cv.5 Precvičuj matematiku: skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hbite-jesterky/priklady1.htm skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/vesele-berusky/priklady Mat: Sčítanie a odčítanie do 100 - PZ str.5 ANJ:...

—————

Oznam

14.12.2011 16:11
Posledný deň v škole dňa 22.12.2011 si spríjemnime pozeraním peknej rozprávočky v kine Autá 2. Poplatok je 1,50 eur. Prosím doniesť do 22.12.

—————

Prázdniny

13.12.2011 19:49
Vianočné prázdniny nám začínajú 23.12.2011 už sme doma. V škole sa stretneme milí šmolkovia 9.1.2011.  

—————

Koľko dní nám ostáva do Vianoc ?

12.12.2011 20:16
Do Vianoc nám ostávajú 2 dní.  

—————