Štvrtok

05.10.2017 10:28

SJL: Delenie slov na slabiky, D.ú. str.19/cv. - rozdeľ slová na slabiky

Mat:Meranie dĺžky úsečky -PZ str.6,7 D.ú. str.7 dokončiť stranu

—————

Späť