Piatok

29.09.2017 08:18

SJL: Rozprávanie príbehu str.15, Diktát

Mat: Opakovanie učiva na písomnú prácu, bude v pondelok

Čítanie: Veľká malá čitateľka - naučiť sa čítať 2.časť textu str.12

 

—————

Späť