Piatok

10.11.2017 09:54

SJL: Vybrané slová po m, doučiť sa, Vybrané slová umyť, mydlo str.34, D.ú. str.35/cv.10

Mat: Rysovanie priamok a úsečiek - malý zošit, Samostatná práca D.ú.str,19

Čítanie:Noc v divočine - čítať 1.časť str.6

—————

Späť