Pondelok

18.12.2017 10:15

SJL: Vybrané slová po r- naučiť sa, vybrané slovo ryba, D.ú. Utvor vety na slová rybár, rybacia, rybník, rybička

Mat: Opakovanie násobilky 2,3, Zajtra si donesieme do školy geometriu

—————

Späť