Pondelok

08.01.2018 09:44

SJL: Vybrané slová po r- rýchly, rys- str.48, D.ú. str.48/cv.8 po a + na 2 slová utvor vety

Mat: Krížom krážom násobilkou delilkou- str.64/cv1,2,3,4,5

 

—————

Späť