Pondelok

13.11.2017 11:05

SJL: Vybrané slová po m- mýliť sa, šmýkať, D.ú. vymysli 6 prešmyčky

Mat: Zaokrúhľovanie čísel na desiatky -str.36,  Napíš 20 čísel a zaokrúhli ich na desiatky

 

—————

Späť