Streda

04.10.2017 10:28

Čítanie: Moja prvá kniha o počítach -str.20 čítanie s porozumením, Písanie :Putujeme písmom - Grécke písmo str.10,11

Geometria: PZ str.5,rysovanie úsečiek do zošita  SJL: Delenie slov na slabiky -str.18

Vlastiveda: Význam plánu-str-14,15

—————

Späť