Streda

13.12.2017 12:06

SJL: Vybrané slová po b,m.p opakovanie učiva

Mat: Delilka a násobilka 3 - naučiť sa delilku 3 zo zošita, str.60,61

Čítanie: Ach tá škola- čítať 2. časť príbehu

Vlastiveda: Jaskyne - naučiť sa učivo zo zošita, o týždeň písomka z opakovania Objavujeme Slovensko 

—————

Späť