Štvrtok-

14.09.2017 10:29

SJL: Hláska, slabika..- učebnica str.7

Mat: Sčítanie a odčítanie do 100 - D.ú. PZ str.12/cv.1,2,3,4

—————

Späť