Štvrtok

11.01.2018 11:03

SJL: Vybrané slová po r- strýc, ryža bryndza str.60, doučiť sa vybrané slová

Mat: Slovné úlohy- str.68, doučiť sa násobilku 4, D.ú. str.69/cv.22,23

Vlastiveda: Po turistických chodníčkoch - naučiť sa učivo zo zošita, Kto má turistickú mapu môže doniesť na hodinu vlastivedy

—————

Späť