Štvrtok

09.11.2017 10:28

SJL: Vybrané slová po m - naučiť sa, str.33,34/4 D.ú vedieť použiť a vysvetliť význam slov my,mi

 D.ú. Napíš 3 vety na  my a 3 na mi

Mat: Rysovanie priamok úsečiek, Zásady rysovania: PZ str.15,16,17 D.ú. PZ str.18

Urob úlohu na Kozmixe: Klávesnica WHCNK

—————

Späť