Štvrtok

16.11.2017 09:00

Vlastiveda: Krásy našich hôr- naučiť sa učivo zo zošita , D.ú.dopísať značky a mapu vyfarbi do turistickej mapy

Mat:  Precvičuj zaokrúhľovanie_ skolakov.eu/matematika/3-trida/zaokrouhlovani/jahodova-uroda/1/kviz.html

SJL: Vybrané slová po m myslieť a odvodené slová, pravopisné cvičenie, 

Precvičuj diktát: www.eduportal.sk/diktat/3-vybrane-slova-po-m-1

—————

Späť