Štvrtok

30.11.2017 11:18

SJL: Vybrané slová po p - naučiť sa, slová pýtať, pýr - str. 41/cv.5,6,7

Mat: Násobilka v obore do 20 - str.46/cv.17,18,19, str.47

—————

Späť