Utorok

05.12.2017 11:21

Mat: Delenie číslom 2 - naučiť sa delilku zo zošita, precvičovať násobenie a delenie číslom 2

SJL: Vybrané slová po p - pykať, str.42,43

Čítanie: Krásne poštárka - čítať s porozumením 1.časť príbehu

—————

Späť