Utorok

12.09.2017 10:48

Pda: Veci okolo nás

Mat: Opakovanie učiva - PZ str.8 dokončiť doma

SJL: Putujeme za písmom - str.2,3 dokončiť

Čít: Mach a Šebestová - str.6 čítanie s porozumením

—————

Späť