utorok

03.10.2017 09:02

Geometria- Opakovanie učiva priamka, úsečka, meranie - D.ú str.4

Precvičuj príklady:skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

SJL: Slabikotvorné r,ŕ,l,ĺ - str.17,18 D.ú. str.18/cv.9

Rieš úlohu na Kozmixe - List

Prírodoveda-Pagaštan konský, gaštan jedlý str.13,14 naučiť sa zo zošita, nájdi na internete informácie o využívaní gaštana konského pre človeka -zapíš do zošita

Čítanie: Malá veľká  čitateľka - naučiť sa čítať 3.časť textu

—————

Späť