Piatok

04.05.2018 09:50

Mat: Sčítanie odčítanie str.70/cv.1 D.ú. str.71/cv.10,11

SJL:Prídavné mená-hľadanie príd. mien vo vetách, opačný význam príd. mien

Čítanie Pippi organizuje výlet str.70/71 čítať na známku ,prečítať celý príbeh

D.ú. Putujeme za písmom str.42,43