Piatok

18.05.2018 10:46

SJL: Číslovky- radové, základné vedieť odlíšiť str.103, D.ú. str.103/napíš 5 čísloviek  -počet + poradie

Mat: Krížom-krážom geometriou-str.45, 46/cv.5 D.ú. pracovný list na opakovanie