Pondelok

20.05.2019 12:36

SJL: Radové číslovky -písanie čísloviek, naučiť sa o číslovkách, D.ú. str.

Prír: Rastliny- naučiť sa učivo zo zošita

—————

Späť