Pondelok

12.02.2018 10:17

SJL: Vybrané slová po v - vysoký, zvyk doučiť sa vybrané slová po v, D.ú. str.62/cv.8

Mat: Pravda-nepravda- str.16, D.ú. Napí a vypočítaj 16 príkladov na násobenie a delenie / do 5/

—————

Späť