Pondelok

22.10.2018 11:35

SJL: Vybrané slová po m - doučiť sa, Význam slova mys-miss, D.ú. str.22/cv.15

Mat: Sčítanie a odčítanie spamäti - str.27, D.ú. str.27/cv.11

Prír. Opakovanie učiva Veci okolo nás- písomná práca z opakovania v piatok

Kozmix- Kde žijú ľudia /D.ú./

—————

Späť