Pondelok

14.05.2018 11:18

SJL_ Zámená - Opakovanie učiva, D.ú. str.97/ prepíš slovné spojenia po a,b -podčiarkni zámená

Mat: Sčítanie a odčítanie do 1000 - str.30/cv.24,27 D.ú str.30/cv.29 dokončiť

Vyrieš novú úlohu na Kozmixe