Streda

09.05.2018 10:46

SJL: Zámená-  str.94,95 vedieť vymenovať zámená, D,.ú. Utvor vety na 4 zámená

Mat: Opakovanie učiva

Čítanie: Pippi ide do cirkusu - str.81,82,83 čítanie s porozumením,Putujeme písmomo-Vývoj číslic-str.44,45 dokončiť doma