Štvrtok

10.05.2018 11:49

Mat: Sčítanie a odčítanie do 1 000 -PZ str.63,64 D.ú. str. 64/3, str.65/cv.1

SJL: Zámená - privlastňovacie, str.95, 96, D.ú. str.96/cv.11 vypíš zámená z textu