Štvrtok

17.05.2018 10:29

SJL: Číslovky - základné - radové str.102, D.ú. str.102/cv.15,16

Mat: Ako vidíme stavby - str.43,44 dokončiť doma