Piatok

20.10.2017 11:13

SJL: Vybrané slovo bylina, D.ú. delenie na slabiky - pracovný list

Čítanie. Ester a Albatros- str. 27 čítanie s porozumením

Mat: Trojciferné čísla- str.27

—————

Späť