Domáce úlohy

Streda

13.12.2017 12:06
SJL: Vybrané slová po b,m.p opakovanie učiva Mat: Delilka a násobilka 3 - naučiť sa delilku 3 zo zošita, str.60,61 Čítanie: Ach tá škola- čítať 2. časť príbehu Vlastiveda: Jaskyne - naučiť sa učivo zo zošita, o týždeň písomka z opakovania Objavujeme Slovensko 

—————

Utorok

12.12.2017 10:13
Mat: Dellilka v obore do 20 - str.59, D.ú. str.59/cv.3,4, doučiť sa násobilku číslom 3 SJL: Opakovanie vybraných slov po b,m,p-str. Ach tá škola - str.16 čítanie s porozumením, riešime prac.list- Krásna poštárka

—————

Pondelok

11.12.2017 11:08
SJL: Reklama- str.45, D.ú. nalep do zošita reklamu z časopisu Mat: Násobilka a delilka do 20 - str.57,58/cv.3, D.ú. naučiť sa násobilku číslom 3 a názvy čísel pri delení / delenec.../

—————

Piatok

08.12.2017 09:25
Mat: Delilka do 20 - str.56, malý zošit,samostatná práca- str.58/cv1,2 d.ú. str.58/cv.4 urob si  úlohy na Kozmixe Písanie: Putujeme úpísmom- str.písmo doby gotickej str.20,21 SJL: Vybrané slová po p - opakovanie str.44, v pondelok Kontrolný diktát na vybrané slová po p Čítanie: Krásna poštárka...

—————

Štvrtok

07.12.2017 11:01
SJL: Vybrané slová po p- opakovanie - str. 43, cvičný diktát Mat: Delilka v obore do 20 - Delilka číslom 1 - naičiť sa, Pz str.43,54 D.ú. str.55  

—————

Utorok

05.12.2017 11:21
Mat: Delenie číslom 2 - naučiť sa delilku zo zošita, precvičovať násobenie a delenie číslom 2 SJL: Vybrané slová po p - pykať, str.42,43 Čítanie: Krásne poštárka - čítať s porozumením 1.časť príbehu

—————

Pondelok

04.12.2017 19:19
Nauč sa násobky čísla 2: skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/prirazovani2.htm skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/na-tresnich/nasob2.htm skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/trenujeme/nasobilka2.html

—————

Pondelok

04.12.2017 11:18
Mat: Násobilka so 20 - PZ str.51, str.52/cv.41,42 D.ú. str.52/cv.43,44 SJL: Vybrané slová po p - patliak, kopyto - D.ú. Utvor vety na slová kopyto, pytliak, pýr

—————

Piatok

01.12.2017 10:48
Sjl: Vybrané slová po p- pysk, vysvetlenie slova pýcha,pichá, D.ú. str.43/cv.23, Urob úlohu na Kozmixe Vybrané slová po p Mat: Násobenie a delenie do 20 - str.49,50 cv.32,33,34  D.ú. str.50/cv.35,36, Precvičuj násobenie číslom 2 na...

—————

Štvrtok

30.11.2017 11:18
SJL: Vybrané slová po p - naučiť sa, slová pýtať, pýr - str. 41/cv.5,6,7 Mat: Násobilka v obore do 20 - str.46/cv.17,18,19, str.47

—————