Domáce úlohy

Štreda

24.05.2017 10:56
Čít: Ako sa do hory volá.. - str.106 čítanie s porozumením SJ: Rozkazovacie vety - str.97 Mat: Sčítanie a odčítanie do 100- PZ str.44

—————

Utorok

23.05.2017 10:32
Mat: Sčítanie a odčítanie 2-ciferných čísel bez prechodom- str.42 dokončiť doma D.ú. - PZ str. 43 SJ: Opytovacie a oznamovacie vety - samostatná práca Čítanie: Viem písať - str.43 písmeno ď

—————

Pondelok

22.05.2017 09:15
SJL: Opytovacie vety - učebnica str.96/cv.9,11 D.ú. str.96/cv.13 Čítanie: Mravec a svrček - čítanie bájky s porozumením / na papieri/  D.ú dokončiť otázky k článku Prvouka: Chov živočíchov - str.67,68,69 D.ú str.69 dopísať Zápisník cestovateľov

—————

Piatok

12.05.2017 10:17
Mat: Sčítanie 2-ciferných čísel- PZ str. 37, 38/cv.1,2 D.ú dokončiť stranu 38 Čítanie: Lenivé žabky - str.100 -čítanie článku s porozumením

—————

Štvrtok

11.05.2017 12:08
Prvouka: Spoločenstvo včiel - str.64,65 SJL: Oznamovacie vety - str.92,93 D.ú. str.93/cv.11 Geometria: PZ str.15,16 +samostatná práca, zajtra máme matematiku

—————

Streda

10.05.2017 11:08
SJL: Oznamovacie vety - str.92 + cvičný diktát Čítanie. Dobrú chuť- str.92 čítanie článku s porozumením Geometria: mnohouholníky, rysovanie úsečiek -učebnica str.90/cv.4,5 str.91/cv.2,3  

—————

Pondelok

09.05.2017 08:35
Geometria: Mnohouholníky- učebnica str.90 D.ú. str.90/cv.2 SJL: Oznamovacie vety- str.91,92 D.ú. str.92/cv.7 Čítanie: Mamičkino poď - doučiť  sa báseň , kto neprednášal, Viem písať str.23- písmeno p -5 riadkov

—————

Piatok

05.05.2017 10:09
Čítanie: Mamičkino poď - naučiť sa báseň naspamäť, Viem písať- písmeno a D.ú. str.22 dopísať adresu Geometria- mnohouholníky, rysovanie a porovnávanie úsečiek, PZ str.13,

—————

Štvrtok

04.05.2017 10:50
Geometria- Štvoruholník, dĺžka úsečky PZ str.11 ,12/cv.1,2 D.ú. str.12/cv.3,4 Prvouka: Mravce- str.63 naučiť sa učivo zo Zápisníka cestovateľov na strane 62, kto chce môže urobiť projekt o mravcoch - potrava, miesto kde žije, vývin , zaujímavosti..na výkres  

—————

Stredsa

03.05.2017 11:27
Mat: Opakovanie učiva - učebnica str.60 ústne, od zajtra máme Geometriu SJL: Veta - opakovacia, rozkazovacia , opytovacie Čítanie: O uspávanke - čítanie básne  

—————