Domáce úlohy

Streda

29.03.2017 11:34
Mat: Sčítanie do 100 s prechodom cez 10 - učebnica str.55 SJ: Jednoslabičné slová - učebnica str. 7 Čítanie: O princovi Smutníčkovi

—————

Utorok

28.03.2017 11:04
SJL: Veta,slovo,slabika,hláska  - učebnica str.77, Jednoslabičné slová D.ú.str.78/cv.2 Čítanie: Viem písať str.15 -písmeno U celá strana, Rozprávky o princoch - O princovi Smutníčkovi-str.45 čítanie s porozumením Mat: PZ str.20

—————

Piatok

24.03.2017 12:40
Mat: Sčítanie a odčítanie desiatok do 100 - PZ str.17, samostatná práca -prac.list,  D.ú. PZ str.18 - celá stranaň Precvičuj príklady: www.matika.in/sk/test.php Čítanie: Rozprávky o princoch - Rozprávka o Hanlivkovi - naučiť sa čítať s porozumením, V pondelok a utorok si Čítanku neberieme do...

—————

Štvrtok

23.03.2017 10:29
Matematika: Sčítanie a odčítanie desiatok do 100 - PZ str.16,str.17/1  D.ú. str.17/2,3 ANJ: 34,35 D.ú. 67/8, 68/9  priniesť foto alebo kresbu svojho domáceho zvieratka SJL: Opakovanie -spoluhlásky, samostatná práca  

—————

Utorok

21.03.2017 16:33
Rieš príklady na stránke: www.matika.in/sk/test.php

—————

Utorok

21.03.2017 16:08
SJ: Spoluhlásky - opakovanie učiva Čítanie: Marec - čítanie textu s porozumením Viem písať str. 14 - dopísať 5 riadkov- comenia script, Kto dopísal, nechal písanku v škole na kontrolu Mat: Sčítanie a odčítanie desiatok učebnica 51,52 D.ú str.53/cv.1

—————

Pondelok

20.03.2017 15:37
SJL: Opakovanie hlások - str.75, D.ú. str. 75/cv.10 -píš len slová Mat: Sčítanie a odčítanie do 100-PZ str. 15/cv.1,2. D.ú. str.14/ cv.3,4,5 Čítanie: Ráno - čítanie básne s prednesom.

—————

Streda

15.03.2017 11:56
SJ: Hlásky - opakovanie Mat: Sčítanie a odčítanie do 100: 45-20, 69-10...D.ú dokončiť stranu. Čítanie: Ráno- naučiť sa báseň naspamäť do pondelka.    

—————

Utorok

14.03.2017 10:59
SJL: Opakovanie - Hlásky D.ú.str.75/cv.6 Mat: Rysovanie a meranie úsečiek,jednotky dlžky, samostatná práca Čítanie: O Vševedkovi, Písanie-str.12 písanie G dopísať stranu doma.

—————

Pondelok

13.03.2017 15:51
SJL: Slabiky de,te,ne,le.. - str.73, D.ú.str.74/cv.4 zajtra bude Diktát Geometria: Rysovanie a meranie úsčiek PZ str.9,10 D.ú. str. 10/cv.3 Písanie: písmeno ch-str.11 dopísať stranu

—————