Domáce úlohy

Streda

18.10.2017 08:29
Mat: Porovnávanie 3-ciferných čísel - str.25, urobiť úlohu na Kozmixe Stovky,desiatky, jednotky SJL: Vybrané slová po b - naučiť sa vybrané slová Rozprávka o to ako je ujec ujcom - str.26 recitovať báseň VLastiveda: Mierka mapy, vysvetlivky - zošity ostali v škole

—————

Utorok

17.10.2017 12:07
Pda: Listnaté strom str.18,19 - naučiť sa učivo zo zošita, doniesť do školy jablko alebo hrušku Písanie: Latinské písmo- str.12,13 dopísať doma, kto nestihol SJL: Oznámenie-str.25 D.ú. nájdi v novinách oznámenie a nalep do zošita Mat: Trojciferné čísla - PZ str.23,24 D.ú. str24,cv. 4,5  

—————

Pondelok

16.10.2017 09:18
Mat: Trojciferné čísla - str.21, D.ú str.22/cv.11,12,13 SJL: Vybrané slová- str.23,24 D.ú. str.24 cv. Opakovanie s Opkom Hopkom D.ú. urob aspoň jednu novú  úlohu na Kozmixe

—————

Piatok

13.10.2017 10:29
SJL: Delenie slov na slabiky - opakovať delenie slov na slabiky Mat: Dvojciferné a trojciferné čísla - PZ str.str.18,19 D.ú. str.20 celá Čítanie: Telefón doučiť sa báseň prvé 3 slohy 

—————

Štvrtok

12.10.2017 11:03
Mat: Tabuľky str.16, Dvojciferné čísla str.17, D.ú.18/cv.6,7,8 Vlas: Ako vzniká plán - naučiť sa učivo zo zošita,doniesť zemiak na ďalšiu hodinu

—————

Streda

11.10.2017 11:45
SJL: Obojaké spoluhlásky- naučiť sa, str.22, zajtra  Mat: Písomná práca -opravná, od zajtra máme Matematiku - nosiť len 1.časť Čítanie: Telefón - naučiť sa 3 slohy naspamäť a čo je to verš Vlastiveda - ostala v škole 

—————

Štvrtok

05.10.2017 10:28
SJL: Delenie slov na slabiky, D.ú. str.19/cv. - rozdeľ slová na slabiky Mat:Meranie dĺžky úsečky -PZ str.6,7 D.ú. str.7 dokončiť stranu

—————

Streda

04.10.2017 10:28
Čítanie: Moja prvá kniha o počítach -str.20 čítanie s porozumením, Písanie :Putujeme písmom - Grécke písmo str.10,11 Geometria: PZ str.5,rysovanie úsečiek do zošita  SJL: Delenie slov na slabiky -str.18 Vlastiveda: Význam plánu-str-14,15

—————

utorok

03.10.2017 09:02
Geometria- Opakovanie učiva priamka, úsečka, meranie - D.ú str.4 Precvičuj príklady:skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html SJL: Slabikotvorné r,ŕ,l,ĺ - str.17,18 D.ú. str.18/cv.9 Rieš úlohu na Kozmixe -...

—————

Pondelok

02.10.2017 08:33
Delenie slov na slabiky - D.ú.str.16/cv.3 dokončiť, Mat: Písomná práca

—————