Streda

25.10.2017 10:54

Čítanie: Ohňostroj pre deduška - str.31 čítanie 1. časti príbehu

SJL: Vybrané slovo obyčaj str.28

Mat: Trojciferné čísla - rozvinutý zápis čísla str, párne nepárne čísla -str.31

Vla- Mapa- opakovať učivo zo zošita na písomku

zopakuj aj svetové strany: skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/orientace-v-krajine/svetovestrany.htm

—————

Späť