Streda

22.11.2017 10:45

Matematika: Hľadanie systému- str.40,41/cv.9 D.ú.10,11

Vlastiveda: Rieky- naučiť sa učivo zo zošita

SJ: Cvičný diktát, pravopisné cvičenie

—————

Späť