Streda

29.11.2017 11:16

SJL: Vybrané slová po p - str.40, vybrané slovo pyšný - D.ú. naučiť sa vybrané slová po p

Čítanie: Zatúlaná Danuška - str.13 čítanie s porozumením

Mat: Násobilka do 20 - str.46/cv.14,15,16 D.ú. nauč sa násobilku do 20

Vlastiveda:

—————

Späť