Utorok

24.10.2017 11:23

SJL: Vybrané slová po b - byť, biť - vedieť vysvetliť význam slov, str.27,28 D.ú. str.28/cv.12

Čítanie: Ester a Albatros- čítanie s porozumením, Putujeme za písmom - Písmo Slovanov- str.14

 Pda. Opakovanie učiva o týždeň písomka z opakovania

Mat: Rozvinutý zápis čísla- PZ str.30

—————

Späť