Utorok

21.11.2017 08:35

Čítanie: Malé čierne čudo- str.10 - čítanie s porozumením

Matematika: Naše osobnosti- str.39, D.ú. dokončiť stranu

Prírodoveda: Hmotnosť- naučiť sa učivo zo zošita, doniesť na ďalšiu hodinu obaly z potravín- múka, puding..

SJL: Vybrané slová po m -opakovanie

—————

Späť