Oznam
 
V dňoch  10.11.2021 / streda/ a štvrtok 11.11.2021 v čase od 14.00 - 16.30 hod. si môžete prevziat AG testy pre svoje deti.
Testy si môžu prevziat iba tí rodičia, ktorí písomne prejavili záujem.
Preberanie bude prebiehať v hlavnej budove - rodičia čakajú vonku pred vchodom a do budovy budú vstupovať po jednom.
 Dodržiavanie opatreni - rúško - rozostupy - vlastne pero. E.O.
 

Video na AJ od pani uč. Balogovej

MIlí rodičia,

dňa 9.11.2021 končí platnosť našej webovej stránky. A keďže niektorým triedam už skončila a využívajú iné formy komunikácie s rodičmi, tak by som chcela vedieť Váš názor na pokračovanie vzájomnej informovanosti medzi nami.

Môžeme komunikovať pomocou Mesengera / to si ma pridáte medzi priateľov/

alebo cez Edupage ./ Vyplňte prosím Anketu - nižšie pod oznamom /. Ďakujem . E.O.

 

Anketa

Ktorú formu komunikácie uprednostňujete?

Edupage (10)
27%

Mesenger (27)
73%

Celkový počet hlasov: 37

V školskej knižnici

Táto fotogaléria je prázdna.

Oznam

od dnešného dňa 3.11. do piatka 5.11. je pani vychovávateľka PN. Keďže sa v ŠK supluje,prosím rodičov, aby pre deti chodili v respirátoroch, alebo zaklopali na bočné okno triedy. Ďakujem. Orenčáková. 

            Jesenné prázdniny

Začínajú vo štvrtok 28.10.2021

Do školy sa vrátime v utorok 2.11.2021

 

 

 

Súťaž iBobor

Ide o matematickú súťaž, ktorá je realizovaná prostredníctvom počítačov. Žiak sa zúčastní tejto súťaži v škole alebo doma cez pc. Súťaž bude tento školský rok prebiehať cez prostredie EduPage.

 Kedy? - utorok 9. novembra od 8:00 do 16:00 Drobci (2. a 3. ročník ZŠ). Ak žiaci majú záujem nech mi to nahlásia.

 
 

Modely z lístia

Táto fotogaléria je prázdna.

 

Rozvrh hodín

 

  1

 

  2

  

3

 

 4

 

 5        6

 P

MAT

SJL

VYV

INF

ANJ

 

 U

TSV

SJL

ČÍT

MAT

NBV/ ETV

 

 S

MAT

SJL

ANJ

ČÍT

 

 

 Š

SJL

HUV

MAT

ČÍT      

TSV          

VLA

 P

MAT

ANJ

ČÍT

PVC

PDA

 

PDA Prírodoveda

VLA  Vlastiveda

PVC  Pracovné vyučovanie

   

 

Oznam NBV-GK-doplnené
Prihláška na 1. sv. spoveď a Slávnostné prijatie sv. Eucharistie /vypísať a odoslať/.
https://www.grkatmichalovce.fara.sk
 
POZOR - ZMENA!
 
Prvé stretnutie bude už zajtra- 5.10.2021 /utorok/o 17:30 hod. v Chráme v Michalovciach

     Poplatky schválené na Rade rodičov

  • výšky finančného príspevku do fondu RZ

- 1. dieťa – 20 €

- 2. a ďalšie deti – 0 €

- sirota, polosirota – 0 €

- žiak/čka v hmotnej núdzi – 0 €

     príspevok do škodového depozitu

– každé dieťa bez výnimky – 2 €

- použitie – financovanie škody spôsobenej žiakmi, ak sa nenájde pôvodca spôsobenej škody

Poplatky doniesť  do 13. októbra. Ďakujem. E.O.

 

Odkaz od NBV GK

Prihláška na 1. sv. spoveď a Slávnostné prijatie sv. Eucharistie /vypísať a odoslať/.
https://www.grkatmichalovce.fara.sk
 
Prvé stretnutie bude 7.10.2021 o 17:30 hod. v Chráme v Michalovciach. 
 

Platba za ŠKD

Odkaz od pani vychovávateľky: 

Vážení rodičia, pri vypisovaní údajov  / platba za ŠKD/ nezabudnite napísať meno a priezvisko žiaka + triedu. Ďakujeme. 

Ponuka Záujmových útvarov v šk. roku 2021/2022.

Záujem hláste u príslušných učiteľov.
Basketbal, Gymnastika, Tanečné štúdio DIVAS - prostredníctvom triednej učiteľky hlásiť u riaditeľa.
Strelecký klub a Aikido - priamo u p. Kistyho a p. Tomka na tréningu v malej telocvični. Strelectvo a Aikido - podmienky, financie priamo s trénermi. Tieto aktivity fungujú v rámci športových klubov, nie školy
 
 
 
 
 
 

     Zvonenie 

    
Oznam pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie do farského kostola v Michalovciach:
Prihlásiť Vaše dieťa na prípravu na prvé sv. prijímanie v našej farnosti môžete elektronicky na farskej web stránke     https://michalovce.rimkat.sk

Prihlásenie je možné do konca septembra 2021.

 

Zmena platby za ŠKD

Od 1. júna 2021 sa mení spôsob realizácie platieb za ŠKD. Z hotovostných platieb škola prechádza na bezhotovostné platby.
 
Rodičia budú platby za ŠKD poukazovať priamo na účet školy.
 
Platby je nutné uskutočniť od prvého dňa v mesiaci do ôsmeho dňa.
 
Údaje potrebné k poukázaniu platby:
 
IBAN: SK29 7500 0000 0040 2820 2235
 
VS: každý žiak dnes dostal svoj originálny variabilný symbol 
 
Poznámka pre príjemcu: trieda_meno a priezvisko žiaka
 
Pre identifikáciu platby je nevyhnutné aby ste zadávali všetky požadované údaje t.j. VS a poznámku pre príjemcu. 
 
Poplatky za ŠKD za máj ešte v hotovosti do 14. 05. Ďakujeme. E.O.