Týždeň zdravej výživy

     Oznam      

Opatrenie platné od 12.10.2020 - 7. a 8. vyučovacia hodina (pre naše deti náboženstvo), krúžky, CVČ (Centrá voľného času) - zrušené, platné do odvolania.

Opatrenia platné od stredy 14.10.2020, platné do odvolania:

  • Činnosť ŠKD bude od 07.15 hod 
  • ŠKD - každá trieda je samostatné oddelenie, ranný zber žiakov (zberná ŠKD v budove č. 4 nebude), deti prichádzajú rovno do svojej triedy, popoludňajší zber žiakov sa tiež nerobí,
  • ETV a NBV sa nevyučuje, deti preberá p. vychovávateľka
  • Nosenie rúška je povinné pre všetkých, aj pre žiakov I. stupňa, a to nielen v interiéri, ale aj v exteriéri

O ďalších zmenách, ktoré sa budú týkať detí na 1. stupni Vás budem opäť informovať.

 

ŠKD: Jesenné tvorenie

1 | 2 | 3 | 4 >>

Rozvrh hodín

  1

  2

  3

  4

  5

 P

VYV

SJL

MAT

PVO

NV  /EV

 U

SJL

MAT

ANJ

ČIT

 

 S

MAT

SJL

ČIT

INF

TSV

 Š

MAT

SJL

ČIT

HUV

 

 P

TSV

MAT

SJL

PVO

VYV

 

   PVO-Prvouka

   INF-Informatika

   TSV-Telesná výchova

 

Poznávame stromy

1 | 2 | 3 | 4 >>