Domáce úlohy

Streda

21.02.2018 09:45
Mat: Násobenie a delenie str.21/cv.1,2,3 dokončiť stranu 21 + D.ú. str.22 SJL: Vybrané slová po v - str.63, D.ú pravopisné cvičenie  vzošite Prír: Prečo má bicykel pedále Čítanie- Kapitán Kukuk - čítanie 2.časti s porozumením Urob si úlohy na Kozmixe : Upravujeme text, Tabuľka násobenia čísla...

—————

Utorok

20.02.2018 10:28
Čítanie: Kapitán Kukuk -čítanie s porozumením str.68,69 Triedne kolo Hviezdoslavov Kubín Mat: Násobilka a delilka 6 - str.20/cv.18,24 Vybrané slová po v- str.63/cv.18,diktát-cvičný ústr.63/ Prírodoveda ostala v škole

—————

Streda

14.02.2018 11:20
Čítanie: Vaňové more- čítať báseň s porozumením Mat: Násobilka a delilka 6 str.19, D.ú. str.20/cv.0,6  do malého zošita Precvičuj násobilku a delilku...

—————

Utorok

13.02.2018 11:39
Mat: Násobenie a delenie číslom 6 - str.17,18 naučiť sa násobilku a delilku číslom 6 Čítanie: Biela ako sneh..-2.časť čítanie s porozumením, vedieť porozprávať obsah rozprávky Prír: Trenie- naučiť sa učivo zo zošita SJL: Vybrané slová po v- výskať, vyť-viť doučiť sa vybrané slová po v, 

—————

Pondelok

12.02.2018 10:17
SJL: Vybrané slová po v - vysoký, zvyk doučiť sa vybrané slová po v, D.ú. str.62/cv.8 Mat: Pravda-nepravda- str.16, D.ú. Napí a vypočítaj 16 príkladov na násobenie a delenie / do 5/

—————

Piatok

09.02.2018 09:59
Mat: Násobilka a delilka 5 - PZ str.14, str.15-samostatná práca Čítanie: Putujeme písmom -str.28,29,  Biela ako sneh a červená ako krv- str.61 čítanie s porozumením

—————

Štvrtok

08.02.2018 08:26
SJL:Vybrané slová po v - str.61, naučiť sa vybrané slová Mat: Násobilka a delilka 5 - PZ str.13, D.ú, str.14/cv.15,20 Vla: Predmety dávnej doby- naučiť sa učivo zo zošita Na Kozmixe nájdeš nové úlohy

—————

Streda

07.02.2018 11:05
Mat: Násobilka a delilka číslom 5- PZ str.11 naučiť sa násobilku a delilku číslom 5 Prírodoveda: Prečo sa lopta kotúľa - Sila, naučiť sa učivo zo zošita SJL: Opis predmetu- str.59,60 Čítanie: Krásne a múdre sú ľudové rozprávky, naučiť sa o ľudovej rozprávke a napísať aké ľudové rozprávky...

—————

Utorok

06.02.2018 10:19
Mat: Premena jednotiek dlžky- str.32-opakovanie, doučiť sa premenu jednotiek SJL: Vybrané slová po s -opakovanie, zajtra diktát

—————

Pondelok

05.02.2018 08:31
SJL: Vybrané slová po s - opakovanie , zajtra  Geometria: Jednotky dlžky-str.31/cv.25,26,28,29,31 D.ú. str.31/cv.32 doučiť sa premenu jednotiek Urob si úlohu na Kozmixe-Metre a centimetre

—————