Domáce úlohy

Utorok

18.09.2018 11:24
Mat: Násobenie a delenie samostatná práca - str.6, D.ú. dokončiť stranu 7 SJL: Tvorenie slov predponami- D.ú. str.10/cv.9

—————

Pondelok

17.09.2018 10:15
SJL: Tvorenie slov predponami- str.8, str.9/cv.2 D.ú. str.9/cv.5 Mat: Žiaci dostali novú knihu Matematiku1,2  + Geometriu, obaliť knihu Matematika 1  . Do školy si budú nosiť len Matematiku 1 - D.ú str.5.

—————

Piatok

14.09.2018 09:30
Pda: Opakovanie učiva Mat: Opakovanie - str.13, D.ú. str.13/cv. 52 Čít: Matej Knižka- cítanie s porozumením celý text + vedieť porozprávať obsah článku

—————

Štvrtok

13.09.2018 10:28
SJ: Opakovanie učiva - vybrané slová Čít: Matej knižka - čítanie s porozumením str.8,9 po postarať sám Vla: Slovensko na mape - opakovanie      

—————

Utorok

11.09.2018 09:26
SJL: Opakovanie učiva - str.6 medveď hnedý, D.ú. str.6/cv.7 Matematika- Opakovanie učiva str.4/cv.12,16 dokončiť doma Vlast: Orientujeme sa v okolí - naučiť sa učivo zo zošita Čítanie. Prečo je kniha hranatá - čítanie s porozumením  

—————

Pondelok

10.09.2018 11:35
SJ: Opakovanie učiva str.5 Pda: Opakovanie učiva - str.8,9,10

—————

Štvrtok

06.09.2018 10:38
SJ: Opakovanie učiva - D.ú. str.4/cv.7 Čitanie: Ako vzniká kniha - dokresliť svoju obľúbenú knihu

—————

Utorok

06.03.2018 10:52
Mat: Násobilka číslom 7 -str.25,26/cv.35, naučiť sa násobilku číslom 7,  Precvičuj:https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/trenujeme/nasobilka7.html Prír: Elektrická energia - naučiť sa učivo zo zošita SJL: Vybrané slová po z - str.66, 67/cv.4 naučiť sa Čítanie: Slávnosť u...

—————

Pondelok

04.12.2017 19:19
Nauč sa násobky čísla 2: skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/prirazovani2.htm skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/na-tresnich/nasob2.htm skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/trenujeme/nasobilka2.html

—————

Utorok

14.11.2017 10:26
Mat: Zaokrúhľovanie čísel na stovky- malý zošit, D.ú. PZ str.37/cv.6 precvičovať zaokrúhľovanie na desiatky a stovky Precvičuj na tejto stránke: rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm SJL: Vybrané slovo mykať, D.ú. utvor vety na mykať sa, mihať sa, umývadlo, pomýliť...

—————