Domáce úlohy

Streda

16.01.2019 11:47
Geometria: Opakovanie učiva na polročnú prácu SJL: Spodobovanie - str.48,49 D.ú. Urob úlohy na Kozmixe

—————

Utorok

15.01.2019 09:28
Mat: Slovné úlohy D.ú. str.48/cv.2 SJL: Spodobovanie- doučiť sa znelé a neznelé spoluhlásky, D.ú. str.48/cv.9 - napíš len slová Vla: Priemysel- naučiť sa učivo zo zošita, opakovanie učiva na hodine Čít: Vranka Danka - čítať 2.časť textu

—————

Pondelok

14.01.2019 10:22
Mat: Odhad str.59, D.ú. str.59.cv.3,4,5 SJL: Spodobovanie- str.47, Práca vo dvojiciach Pda:Zvuk opakovanie

—————

Piatok

11.01.2019 11:07
Čítanie: Vranka Danka...-str.64,65, čítanie s porozumením Pda: Zvuk- naučiť sa učivo zo zošita Mat: Písomné odčítanie - precvičovanie príkladov do zošita D,ú, - Urob Kozmix, spodobovanie, písomné sčítanie

—————

Štvrtok

10.01.2019 14:45
Mat: Písomné odčítanie-opakovanie, Milá žiačka, milý žiačik - samostatná práca na opakovanie, dokončiť soma SJL: Spodobovanie na konci slova- str.46, znelé, neznelé spoluhlásky naučiť sa. Vlastiveda: Priemysl- naučiť sa zo zošita, D.ú. PZ str.16 Čít: Voľné čítanie z knihy Analfabeta..- dočítať doma...

—————

Pondelok

04.12.2017 19:19
Nauč sa násobky čísla 2: skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/prirazovani2.htm skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/na-tresnich/nasob2.htm skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/trenujeme/nasobilka2.html

—————

Utorok

14.11.2017 10:26
Mat: Zaokrúhľovanie čísel na stovky- malý zošit, D.ú. PZ str.37/cv.6 precvičovať zaokrúhľovanie na desiatky a stovky Precvičuj na tejto stránke: rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm SJL: Vybrané slovo mykať, D.ú. utvor vety na mykať sa, mihať sa, umývadlo, pomýliť...

—————

Štvrtok

09.02.2017 09:16
SJL: Mäkké spoluhlásky-c,dz,j str.66, D.ú. str.66/cv.5 Precvičuj matematiku: skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hbite-jesterky/priklady1.htm skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/vesele-berusky/priklady Mat: Sčítanie a odčítanie do 100 - PZ str.5 ANJ:...

—————