Domáce úlohy

Piatok

25.05.2018 10:10
Slovesá: Opakovanie - pracovný list, D.ú. Vypracuj úlohy na prac.liste Mat: Písomné sčítanie a odčítanie- str.70,71, D.ú. dokončiť stranu 71 Urob úlohy na Kozmixe

—————

Štvrtok

24.05.2018 12:43
SJL: Slovesá - str.106/cv.13,14,15 D.ú. str.107/cv.Vypíš slovesá Mat: Sčítanie a odčítanie do 1 000 str.69, D.ú. str.69/cv.5, str.70/cv.1 Urob úlohy na Kozmixe  

—————

Streda

23.05.2018 10:05
SJL: Slovesá-slová s podobným významom str.str.106/cv.11,12, Mat: Sčítanie odčítanie do 1000 str.str.32 cv.44,45 Čítanie: Pippi pozvú na kávu - str.105, 106,,108-čítanie s porozumením,  Putujeme písmom - slepecké písmo str.47Vlastiveda: Slávne mestá II - zajtra doniesť zošit z vladtivedy

—————

Utorok

22.05.2018 13:20
SJL: Slovesá - str.105 cvičenia na určovanie slovies, D.ú. str.105/cv.10 a) Mat: Sčítanie a odčítanie do 1 000 - PZ str.68 D.ú. dokončiť stranu Prír:  Nervová sústava - naučiť sa učivo zo zošita    

—————

Pondelok

21.05.2018 10:48
Geometria: Rysovanie do malého zošita, Opakovať učivo na písomku, Zajtra máme matematiku SJL: Slovesá - str.104, naučiť sa zo zošita, D.ú. str.104/cv.4

—————

Piatok

18.05.2018 10:46
SJL: Číslovky- radové, základné vedieť odlíšiť str.103, D.ú. str.103/napíš 5 čísloviek  -počet + poradie Mat: Krížom-krážom geometriou-str.45, 46/cv.5 D.ú. pracovný list na opakovanie    

—————

Štvrtok

17.05.2018 10:29
SJL: Číslovky - základné - radové str.102, D.ú. str.102/cv.15,16 Mat: Ako vidíme stavby - str.43,44 dokončiť doma

—————

Streda

16.05.2018 08:30
Geom.: Telesá z kociek - str.40,41,42 - stavby a plány stavieb, SJL: Číslovky- naučiť sa rozdelenie čísloviek zo zošita, uč.str.100,101 Vlastiveda: Slávne mestá I. - naučiť sa učivo zo zošita Putujeme písmom- posunková reč-str.46 Čít: Pippi navštevujú zlodeji -99,100,101 čítanie s porozumením

—————

Utorok

15.05.2018 10:22
Geometria: Telesá z kociek a plány - stavanie stavieb z kociek str.40  Prír. : Sluch, chuť - naučiť sa učivo zo zošita  Čítanie: Pippi navštívili zlodeji-str.95,96,98, čítanie s porozumením SJL: Opis ilustrácie str.98, D.ú. opíš ilustráciu z ľubovoľnej knihy

—————

Pondelok

14.05.2018 11:18
SJL_ Zámená - Opakovanie učiva, D.ú. str.97/ prepíš slovné spojenia po a,b -podčiarkni zámená Mat: Sčítanie a odčítanie do 1000 - str.30/cv.24,27 D.ú str.30/cv.29 dokončiť Vyrieš novú úlohu na Kozmixe

—————