Domáce úlohy

Streda

14.11.2018 11:14
SJL: Vybrané slová po p- opakovať, samostatná práca str.26/cv.7,10 dokončiť doma Geometria: Obvod štvorca a obdlžnika malý zošit, PZ - str. 14,15,16- dokončiť doma Urobte si novú úlohu na Kozmixe: Obvod rovinných útvarov - UZ5N5 Kostra a svaly - XJY9C

—————

Piatok

09.11.2018 09:04
Prír: Vylučovacia sústava- naučiť sa zo zošita Mat: Samostatná práca, PZ str.36,37 dokončiť stranu Od pondelka máme Geometriu Čítanie: Janko Pipora- str.39 čítanie s porozumením  

—————

Štvrtok

08.11.2018 10:05
SJL: Diktát - oprava, Vybrané slová po p - samostatná práca, vedieť rozlíšiť dvojice podobných slov pysk-pisk,.... Čítanie: Rozprávka o malom a, D.ú. Daniel Hevier - prečítať a urobiť do zošita pojmovú mapu o Hevierovi Mat: Milá žiacka milý žiačik- strana na opakovanie Vla: Spoznávame Bratislavu-...

—————

Pondelok

05.11.2018 16:56
Precvičuj vybrané slová po m: www.eduportal.sk/diktat/4-vybrane-slova-po-m-2 Zajtra kontrolný diktát na vybrané slová po b,m Vyrieš úlohy na Kozmixe do konca týždňa

—————

Štvrtok

25.10.2018 10:00
SJL: Vybrané slová po m- precvičovanie, str.22, D.ú prepíš Diktát  Čítanie.: Voľné čítanie z vlastných kníh, Rozprávka o malom "a" - čítanie s porozumením - celý text Mat: Sčítanie a odčítanie spamäti - str.30,31 D.ú. str.32,33 až po prázdninách Vla:Doprava - naučiť sa zo zošita, Odpovede na...

—————

Streda

24.10.2018 09:30
Mat: Riešenie slovných úloh- zápis, výpočet, odpoveď str.29

—————

Utorok

23.10.2018 10:52
SJL: Vybrané slová po m- priesmyk, Myjava, Cvičný diktát Mat: Sčítanie a odčítanie spamäti- str.28, D.ú. str.29/cv.1,2 malý zošit Vlast: PZ Mestá na Slovensku str.8, D.ú. str.9 projekt, Ako môžeme cestovať po Slovensku- naučiť sa učivo zo zošita Čítanie: Rozprávka o malom a  - čítanie1. časti...

—————

Pondelok

22.10.2018 14:09
Urob úlohy na Kozmixe Odborník na klávesy - BYMX8

—————

Pondelok

22.10.2018 11:35
SJL: Vybrané slová po m - doučiť sa, Význam slova mys-miss, D.ú. str.22/cv.15 Mat: Sčítanie a odčítanie spamäti - str.27, D.ú. str.27/cv.11 Prír. Opakovanie učiva Veci okolo nás- písomná práca z opakovania v piatok Kozmix- Kde žijú ľudia /D.ú./

—————

Štvrtok

18.10.2018 10:19
SJL: Vybrané slová po m - naučiť sa vybrané slová Čítanie: Kohút a líška- čítanie s porozumením, Bájka - vedieť čo je to bájka Vlastiveda: Opakovanie, Mestá na mape- slepá mapa -doplňanie riek a miest vo dvojiciach. Test na opakovanie učiva D.ú. Prac. list na opakovanie - dokončiť doma Mat. Projekt...

—————