Domáce úlohy

Piatok

14.06.2019 10:18
Mat: Krížom krážom -str.66, D.ú str.65/cv.12,13 Prír: Dub letný- naučiť sa učivo zo zošita SJL: oprava diktátu,Ženích zo studne  V pondelok písomná práca zo SJ + Diktát

—————

Štvrtok

13.06.2019 08:13
SJL: Minulý čas str.114, Opakovanie na výstupnú písomnú prácu -píšeme v pondelok + diktát  Mat: Krížom krážom - str.64, D.ú. str.65/cv.11 dokončiť  

—————

Streda

12.06.2019 08:19
Krížom krážom šk. rokom - str.62,63 , D.ú. str.63/cv.3,4

—————

Pondelok

10.06.2019 10:05
Mat: Hladanie systému - PZ str.55,56/cv.4,5 str.57/cv.9,10   D.ú. str.57/cv.6,7,8 SJL: Slovesné časy-prítomný , minulý , buduci  

—————

Piatok

07.06.2019 11:26
Geometria: Projekt  - bývanie str. 48,  bude písomka z geometrie opakovať  Prír. Prečo rastliny rastú   

—————

Štvrtok

06.06.2019 08:31
SJL: Osoba a číslo slovies - str.108,109, Samostatná práca Geometria: Rysovanie kružníc str.47 + rysovanie do malého zošita, D.ú. str.47/cv.25,24 Vlastiveda: Vodstvo v krajine Čítanie: Kto je tam - čítanie z knihy Pompon

—————

streda

05.06.2019 08:32
Mat: Uhlopriečky - rysovanie do malého zošita, D.ú. str.47/cv.23 SJL: Časovanie slovies str.107, osoba a číslo slovies str. 108

—————

utorok

04.06.2019 09:17
SJL: Slovesá- naučiť sa učivo o slovesách, Neurčitok, str.104,105,106 D.ú. str. 105/cv.B Zajtra krátka písomka na číslovky a zámená Geometria: Krížom krážom str.44, Uhlopriečka str.45  Vlastiveda: Turistika PZ str.35

—————

Piatok

24.05.2019 10:49
Geometria: Krížom krážom str.42,43 Kto nemal zošiť urobí si úlohy doma Čítanie: Pompon neblázni str.60  Prír. Prečo sú rastliny zelené - poznámky

—————

Štvrtok:

23.05.2019 11:00
SJL: Číslovky str.103/cv.18,19,20 dokončiť doma Mat: Samostatná práca, Finančná matematika- str.54 Čítanie:Pompon - čítanie príbehov str.50 -60  Vlast. Projekt PZ Príroda a turistika 

—————