Domáce úlohy

Pondelok

18.06.2018 11:11
Mat: Opakovanie učiva - str.63 D.ú. dokončiť doma   SJL: Rozprávanie podľa obrázka- D.ú. dokončenie príbehu doma 

Utorok

12.06.2018 11:11
Mat: Písomná práca Prír: Stavovce, Cicavce- vedieť vymenovať charakteristické znaky Čítanie: Žirafa- str.124  čítanie s porozumením  

Pondelok

11.06.2018 11:20
SJL: Písomná práca +Diktát Mat: Opakovanie na písomnú prácu -zajtra bude Zajtra si doneste Prírodovedu a Čítanku

Piatok

08.06.2018 09:54
SJL: Opakovanie učiva na písomnú prácu Mat: Opakovanie učiva - sčítanie odčítanie , násobenie delenie - str.68,str.36, str.70 D.ú. dokončiť str.70 Čítanie: Schovávačka - str.122,123 čítanie s porozumením

Štvrtok

07.06.2018 15:13
Nové úlohy na Kozmixe

Štvrtok

07.06.2018 10:28
Mat: Opakovanie učiva -str.11/cv.4, str.112/cv.4, str.113 D.ú. Vety na malom papieri - zakrúžkuj podst.mená, príd.mená a slovesá Koncoročná práca bude v pondelok Mat: Opakovanie učiva na písomnú prácu bude v utorok!

Streda

06.06.2018 10:24
Mat. Opakovanie učiva - PZ str.57,59 SJL: Opakovanie učiva - str.112-abeceda, delenie slov na slabiky Čítanie: Mačky vo vreci-  str.112,113 čítanie s porozumením Vlastiveda: Svetoznáme pamiatky- prečítať z učebnice vedieť vymenovať - zo zošita

Utorok

05.06.2018 08:20
Mat: Sčítanie a odčítanie do 10 000- PZ str.31,32 38-D.ú. dokončiť stranu 38 SJL: Opakovanie učiva - Slovné druhy -skupinová práca, D.ú. str.111/cv. Z čítanky vypíš.... Prír: Opakovanie učiva str.52, D.ú. Vypracuj otázky v zošite

Pondelok

04.06.2018 09:26
SJL: Opakovanie učiva - str.110/cv.1,3,4,6 D:ú. str.111/cv.7 Mat: Sčítanie a odčítanie do 10 000- učebnica str. 51 D.ú. str.72 odmeraj úsečky

Štvrtok

31.05.2018 08:26
SJL: Rozprávanie-str.108, tvorenie osnovy, rozhovor v bublinách Mat: Čísla do 10 000 - znázorňovanie D.ú. str.51/cv.12
1 | 2 | 3 >>