Piatok

17.05.2019 09:04

SJL: Číslovky- rozdelenie, Základné číslovky- naučiť sa učivo o číslovkách, D.ú. str.101,cv.10

Prír: Včela medonosná- naučiť sa učivo zo zošita, ...

V pondelok si doneste len Prírodovedu a SJ

—————

Späť