Piatok

25.05.2018 10:10

Slovesá: Opakovanie - pracovný list, D.ú. Vypracuj úlohy na prac.liste

Mat: Písomné sčítanie a odčítanie- str.70,71, D.ú. dokončiť stranu 71

Urob úlohy na Kozmixe