Piatok

11.01.2019 11:07

Čítanie: Vranka Danka...-str.64,65, čítanie s porozumením

Pda: Zvuk- naučiť sa učivo zo zošita

Mat: Písomné odčítanie - precvičovanie príkladov do zošita

D,ú, - Urob Kozmix, spodobovanie, písomné sčítanie

—————

Späť