Piatok

14.09.2018 09:30

Pda: Opakovanie učiva

Mat: Opakovanie - str.13, D.ú. str.13/cv. 52

Čít: Matej Knižka- cítanie s porozumením celý text + vedieť porozprávať obsah článku

—————

Späť