Piatok

09.02.2018 09:59

Mat: Násobilka a delilka 5 - PZ str.14, str.15-samostatná práca

Čítanie: Putujeme písmom -str.28,29,  Biela ako sneh a červená ako krv- str.61 čítanie s porozumením

—————

Späť