Pondelok

09.04.2018 10:06

SJL: VLastné mená osôb- str..78/cv.7 +Diktát, D.ú Napíš 5 mien učiteľov 

Násobenie a delenie-príklady v malom zošite D.ú. str.52/cv5,6,7 zajtra máme geometriu

—————

Späť