Pondelok

15.10.2018 11:21

Prír.  Potravinová pyramída - Potrava,  naučiť sa učivo zo zošita

Mat: Premena jednotiek - malý zošit

SJL: Vybrané slová po b- str.18,19 D.ú. str.18/cv.14

—————

Späť