Pondelok

29.01.2018 10:27

Mat: Premena jednotiek / meter,decimeter/ PZ str.28, zajtra doniesť meter do školy

SJL: Vybrané slová po s- sychravý, vysychať.str.57, D.ú. str.58/cv.Doplň  i/í, y/ý

—————

Späť