Pondelok

04.06.2018 09:26

SJL: Opakovanie učiva - str.110/cv.1,3,4,6 D:ú. str.111/cv.7

Mat: Sčítanie a odčítanie do 10 000- učebnica str. 51 D.ú. str.72 odmeraj úsečky