Streda

07.03.2018 10:00

SJL: Vybrané slová po z- str.67/cv.4,5,6 doučiť sa vybrané slová po z

Mat: Násobilka číslom 7- str.26, doučiť sa násobilku precvičovať násobenie a delenie.

Čítanie:Slávnosť u Pipi-čítanie 2.časti textu

Vla: Mária Terézia naučiť sa učivo zo zošita

—————

Späť