Streda

07.02.2018 11:05

Mat: Násobilka a delilka číslom 5- PZ str.11 naučiť sa násobilku a delilku číslom 5

Prírodoveda: Prečo sa lopta kotúľa - Sila, naučiť sa učivo zo zošita

SJL: Opis predmetu- str.59,60

Čítanie: Krásne a múdre sú ľudové rozprávky, naučiť sa o ľudovej rozprávke a napísať aké ľudové rozprávky poznáte

 

—————

Späť