Streda

23.05.2018 10:05

SJL: Slovesá-slová s podobným významom str.str.106/cv.11,12,

Mat: Sčítanie odčítanie do 1000 str.str.32 cv.44,45

Čítanie: Pippi pozvú na kávu - str.105, 106,,108-čítanie s porozumením, 

Putujeme písmom - slepecké písmo str.47Vlastiveda: Slávne mestá II - zajtra doniesť zošit z vladtivedy