Streda

16.05.2018 08:30

Geom.: Telesá z kociek - str.40,41,42 - stavby a plány stavieb,

SJL: Číslovky- naučiť sa rozdelenie čísloviek zo zošita, uč.str.100,101

Vlastiveda: Slávne mestá I. - naučiť sa učivo zo zošita

Putujeme písmom- posunková reč-str.46

Čít: Pippi navštevujú zlodeji -99,100,101 čítanie s porozumením