Štvrtok

25.10.2018 10:00

SJL: Vybrané slová po m- precvičovanie, str.22, D.ú prepíš Diktát 

Čítanie.: Voľné čítanie z vlastných kníh, Rozprávka o malom "a" - čítanie s porozumením - celý text

Mat: Sčítanie a odčítanie spamäti - str.30,31 D.ú. str.32,33 až po prázdninách

Vla:Doprava - naučiť sa zo zošita, Odpovede na otázky,  CP - vyhľadaj na internete 5 rôznych spojov /vlakové, autobusové/ z Michaloviec

—————

Späť