Štvrtok

04.10.2018 10:23

Čítanie: O troch princoch- čítanie s porozumením + vedieť povedať obsah textu

Mat:Počítanie príkladov do zošita-precvičovanie počtových operácií, Prirodzené čísla - str.16,17 Zajtra a celý ďalší týždeň máme Geometriu 

Vla: Život na dedine - naučiť sa učivo zo zošita

—————

Späť