Štvrtok

12.04.2018 09:53

Geometria: Zväčšovanie, zmenšovanie..-str.36.cv.1,2,3 str.38/cv.5, D.ú. str.37

SJL:Vlastné mená miest- str.81, D.ú. str.81/cv.5

—————

Späť