Štvrtok

08.02.2018 08:26

SJL:Vybrané slová po v - str.61, naučiť sa vybrané slová

Mat: Násobilka a delilka 5 - PZ str.13, D.ú, str.14/cv.15,20

Vla: Predmety dávnej doby- naučiť sa učivo zo zošita

Na Kozmixe nájdeš nové úlohy

—————

Späť