Utorok

22.05.2018 13:20

SJL: Slovesá - str.105 cvičenia na určovanie slovies, D.ú. str.105/cv.10 a)

Mat: Sčítanie a odčítanie do 1 000 - PZ str.68 D.ú. dokončiť stranu

Prír:  Nervová sústava - naučiť sa učivo zo zošita