Utorok

14.03.2018 09:20

Mat: Násobilka číslom 8 - str.33,34 naučiť sa násobilku číslom 8

SJL: Opakovanie vybraných slov

Čít: Mimočítankové čítanie

Vlastiveda: Ako vznikol slovenský jazyk

 

 

—————

Späť