Utorok

15.05.2018 10:22

Geometria: Telesá z kociek a plány - stavanie stavieb z kociek str.40 

Prír. : Sluch, chuť - naučiť sa učivo zo zošita 

Čítanie: Pippi navštívili zlodeji-str.95,96,98, čítanie s porozumením

SJL: Opis ilustrácie str.98, D.ú. opíš ilustráciu z ľubovoľnej knihy