Utorok

19.12.2017 10:25

Geometria: Rysovanie priamok a úsečiek - str.20,21 D.ú.str.22/cv.20,21

PDA: Vyparovanie- str.26,27 naučiť sa učivo zo zošita

SJL: Opakovanie vybraných slov, naučiť sa vybrané slová po r

Zajtra písomka z vlastivedy naučiť sa učivo zo zošita Objavujeme Slovensko

Čít: Pri riečke- str.20 čítanie s porozumením

—————

Späť