Utorok

05.06.2018 08:20

Mat: Sčítanie a odčítanie do 10 000- PZ str.31,32 38-D.ú. dokončiť stranu 38

SJL: Opakovanie učiva - Slovné druhy -skupinová práca, D.ú. str.111/cv. Z čítanky vypíš....

Prír: Opakovanie učiva str.52, D.ú. Vypracuj otázky v zošite