Utorok

13.02.2018 11:39

Mat: Násobenie a delenie číslom 6 - str.17,18 naučiť sa násobilku a delilku číslom 6

Čítanie: Biela ako sneh..-2.časť čítanie s porozumením, vedieť porozprávať obsah rozprávky

Prír: Trenie- naučiť sa učivo zo zošita

SJL: Vybrané slová po v- výskať, vyť-viť doučiť sa vybrané slová po v, 

—————

Späť