Utorok

20.02.2018 10:28

Čítanie: Kapitán Kukuk -čítanie s porozumením str.68,69

Triedne kolo Hviezdoslavov Kubín

Mat: Násobilka a delilka 6 - str.20/cv.18,24

Vybrané slová po v- str.63/cv.18,diktát-cvičný ústr.63/

Prírodoveda ostala v škole

—————

Späť