Utorok

27.03.2018 10:26

SJL: Všeobecné a vlastné podst. mená- str.75, D.ú. str. 75/cv.3 zajtra si SJ do školy nenosíme

Prírodoveda: Prečo sa podobáme na rodičov- naučiť sa učivo zo zošita

Čítanie: Kto do Veľkej noci...-str.84 čítanie s porozumením

Zajtra si donesieme do školy Matematiku a Čítanku

—————

Späť