Archív článkov

Štvrtok

22.03.2018 12:01
SJL: Podstatné mená- str.73,74, str/cv.3 D.ú. str.74/cv.4 naučiť sa čo označujú pods.mená  Mat. Násobenie a delenie číslom 9 doučiť sa, str.40 D.ú. str.40/cv.45,54

—————

Streda

21.03.2018 10:12
Mat: Násobenie a delenie číslom 9 - str.39 naučiť sa násobilku a delilku číslom 9 Čítanie. Mimočítankové čítanie- čítame z kníh Vlastiveda: Ako vznikla slovenská hymna- naučiť sa učivo zo zošita

—————

Utorok

20.03.2018 11:13
Prír. Prečo sa podobáme na rodičov .-naučiť sa učivo zo zošita Mat: Násobenie a delenie číslom 8 - str.37, str.38 SJL: Písomná práca, Slovné druhy  Čítanie: Strigôňska oblievačka- str.81,82 po kuriatka a zajačiky- čítanie s porozumením

—————

Pondelok

19.03.2018 10:42
Mat:Násobilka a delilka 8 - str.36/cv.16,24,32 D.ú. str.37/cv.1,2,3  SJL: OPakovanie vybraných slov , zajtra písomná práca z opakovania

—————

Piatok

16.03.2018 16:46
Urob si úlohy na Kozmixe Precvičuj: skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8/

—————

Štvrtok

15.03.2018 12:15
SJL: Opakovanie vybraných slov- str.70, D.ú. str.70,cv.7 Mat: Násobenie a delenie číslom 8 str.35, naučiť sa násobilku, D.ú. str.36/cv.40,59  Dopísali sme si poznámky z vlastivedy

—————

Utorok

14.03.2018 09:20
Mat: Násobilka číslom 8 - str.33,34 naučiť sa násobilku číslom 8 SJL: Opakovanie vybraných slov Čít: Mimočítankové čítanie Vlastiveda: Ako vznikol slovenský jazyk    

—————

Pondelok

12.03.2018 10:46
SJL: Opakovanie vybraných slov -str.69/cv.1,2 D.ú utvor vety na slová - v zošite Mat: Násobenie a delenie číslom 7 - slovné úlohy/ zápis, výpočet, odpoved/ str. 29, D.ú. str.29/str.133

—————

Piatok

09.03.2018 11:04
Mat: Násobilka a delilka číslom 7 - str.28,29 D.ú. str. 29/cv.84,91 SJL: Vybrané slová po z - cvičný diktát Čítanie: Jar- str. 80 recitácia básne / nie spamäti/

—————

Štvrtok

08.03.2018 10:04
Násobilka a delilka 7- str.27,D.ú. str.28/cv.21,28 SJL: Vybrané slová po z- precvičovanie str.67, D.ú. pracovný list

—————